Sari la conținut

Știri

Evenimente de multiplicare


Eveniment de multiplicare a proietului RecoverIND – București, 07.11.2022

Vă așteptăm la următoarea întâlnire din București, pe 07 noiembrie 2022 începând cu ora 14:30. Verificați agenda întâlnirii și urmăriți prezentarea generală și rezultatele proiectului RecoverIND.

 

Eveniment de multiplicare în cadrul proiectului RecoverIND – Sevilia, 26 septembrie 2022-17:00

Vă invităm să participați la evenimentul din Sevilla, care are lor în data de 26 septembrie 2022, cu începere de la ora 17:00 și să urmăriți prezentarea proiectului.


 
 

Întâlnirea de la Poznan, 25 martie 2022. Vezi agenda întâlnirii!

 

Later Edit: Membrii proiectului RecoverIND au participat la primul eveniment de multiplicare din 25 martie sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale din punct de vedere al LCA și eficiența energetică”.

În cadrul seminarului, partenerii au arătat participanților rezultatele preconizate ale proiectului și au avut loc mai multe discuții pe tema LCA, fotogrametrie etc. David Caparrós, a prezentat rezultatele comune ale învățării despre restaurarea zonelor industriale cu noi tehnologii.

Proiectul RecoverIND adâncește interconexiunea dintre eficiența energetică, analiza ciclului de viață și utilizarea tehnologiilor avansate pentru proiecte de construcții și reabilitare a clădirilor cu nevoi de actualizare a cunoștințelor în sectorul educației. Acest proiect de doi ani face parte din Programul Erasmus+, în cadrul parteneriatelor strategice de acțiune pentru educație școlară și inovare.

În final, au participat față în față 65 de persoane, 33 dintre acestea reprezentând companii private din sectorul construcților și cel medical, precum și alte instituții de învățământ superior, iar 10 participanți au fost studenți, masteranzi și 11 cadre didactice din mediul universitar.

La seminar au participat angajați și studenți ai Universității Tehnologice din Poznań, invitați de la universitățile partenere străine, școlile tehnice ZSB și ZSBD din Poznań, precum și reprezentanți ai industriei și organizațiilor industriale: Camera Regională a Inginerilor Civili din Polonia Mare, Camera Poloniei de Construcții, Asociația Poloneză a Inginerilor și Tehnicienilor în Construcții și Camera Meșteșugărească a Poloniei.

Concluziile evenimentului au fost următoarele:

  • noile tehnologii, precum BIM, pot fi de un real ajutor în proiectarea construcțiilor, dar trebuie să fie la îndemâna profesioniștilor din domeniul construcțiilor, aspect deficitar în momentul de față, dar care poate fi corectat în viitor prin dezvoltare și adaptare a curriculumului universitar la cerințele pieței muncii;
  • dezvoltarea unor platforme educaționale cu acces deschis, unde cei interesați să găsească informații, module și exemple de calcul, precum cel din tehnologiile ecologice și inovatoare de recuperare a zonelor industriale din ACV și proiectul din punct de vedere al eficienței energetice, este de un real ajutor, mai ales pentru elevi.

Întâlnirile partenerilor


Prima întâlnire a proiectului – 10 februarie 2021

Prima întâlnire a proiectului RecoverIND a avut loc în data de 10 februarie 2021, sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale în ceea ce privește ciclul de viață al materialelor de construcție și eficiența energetică”.

În cadrul întâlnirii tehnice online, participanții au abordat diverse puncte, inclusiv strategiile și sarcinile necesare atingerii obiectivelor stabilite în proiectul finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul RecoverIND va aprofunda interconexiunea dintre eficiența energetică, în analiza ciclului de viață și utilizarea tehnologiilor avansate pentru proiectele de construcții și reabilitarea clădirilor, cu nevoile de actualizare a cunoștințelor în sectorul educațional. Acest proiect de doi ani face parte din programul Erasmus+, în cadrul parteneriatelor strategice de acțiune pentru educație școlară și inovare.

La prima întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor membrilor consorțiului:

 


A doua întâlnire a proiectului RecoverIND – 13 aprilie 2021

Cea de-a doua întâlnire a proiectului RecoverIND a avut loc în data de 13 aprilie 2021. În cadrul acestei întâlniri tehnice au fost analizate demersurile întreprinse până în prezent. De asemenea, au fost stabiliți următorii pași pentru continuarea și dezvoltarea proiectului.

Întâlnirea a avut loc online din cauza constrângerilor pandemice.


 

O nouă întâlnire a proiectului – 29 iunie 2021

În 29 iunie 2021, a avut loc o nouă întâlnire tehnică (online) în cadrul proiectului RecoverIND. Întâlnirea s-a desfășurat sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale în ceea ce privește ciclul de viață al materialelor de construcție și eficiența energetică”.

În cadrul întâlnirii, participanții au trecut în revistă sarcinile proiectului și au discutat următorii pași pentru derularea optimă a proiectului.

Proiectul RecoverIND va aprofunda interconexiunea dintre eficiența energetică, în analiza ciclului de viață și utilizarea tehnologiilor avansate pentru proiectele de construcții și reabilitarea clădirilor, cu nevoile de actualizare a cunoștințelor în sectorul educațional. Acest proiect de doi ani face parte din Programul Erasmus+, în cadrul parteneriatelor strategice de acțiune cheie pentru educație școlară și inovare.

La această întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor participanților la proiect, membri ai consorțiului format din:


A patra întâlnire a proiectului – 8 noiembrie 2021

Verifică aici agenda întâlnirii

În cadrul acestei întâlniri online, membrii consorțiului au participat la prezentarea generală a obiectivelor proiectului. De asemenea, au existat două grupuri de lucru: Metode și proceduri de construcție durabilă utilizate cu noile tehnologii și producția de carduri interactive RecoverIND. Pe ordinea de zi au mai fost încă două puncte: chestiunile financiare și acțiunile de diseminare. În cadrul întâlnirii au fost atinse toate punctele aflate pe agenda de lucru.


O nouă întâlnire a proiectului – 18 ianuarie 2022

Verifică aici agenda întâlnirii

În cadrul acestei întâlniri online a avut loc o prezentare generală a obiectivelor proiectului. De asemenea, participanții au elaborat noi și noi sarcini în cadrul proiectului. În a doua parte a întâlnirii, membrii au discutat aspectele financiare și au realizat evaluarea proiectului.

La această întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor participanților la proiect, membri ai consorțiului format din:

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (España)
Universidad de Sevilla (España)
Asociatia Romania Green Building Council (Romania)
Politechnika Poznańska (Poland)
Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor (Romania)
Zespol Szkol Budownictwa Nr 1. (Poland)


Întâlnirea proiectului RecoverIND – 24 martie 2022, în Poznan

În cadrul acestei întâlniri, participanții la proiect s-au întâlnit pentru a arăta progresul sarcinilor proiectului și pentru a aborda strategiile și a defini sarcinile necesare atingerii obiectivelor stabilite în proiectul finanțat de Uniunea Europeană.

Acest proiect de doi ani face parte din Programul Erasmus+, în cadrul parteneriatelor strategice de acțiune pentru educație școlară și inovare.


O nouă întâlnire în cadrul poriectului Sevilla, 4 iulie 2022

Toți participanții la proiect au fost prezenți în Sevilla pentru a participa la cea de-a treia întâlnire a proiectului „RecoverIND”, sub titlul „Tehnologii ecologice și inovatoare pentru recuperarea zonelor industriale din punctul de vedere al ciclului de viață al materialelor de construcție și al eficienței energetice”.

În această întâlnire, desfășurată atât față în față, cât și online, participanții la proiect s-au întâlnit pentru a arăta progresul realizat în cadrul proiectului, pentru a rezolva diversele probleme apărute pe parcurs și pentru a se asigura că obiectivele stabilite inițial vor fi atinse.

Proiectul RecoverIND, care aprofundează interconexiunea dintre eficiența energetică, analiza ciclului de viață și utilizarea tehnologiilor avansate pentru proiectele de construcții și reabilitarea construcțiilor cu necesitatea actualizării cunoștințelor din sectorul educațional, are cu un consorțiu format din:

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (España)
Universidad de Sevilla (España)
Asociatia Romania Green Building Council (Romania)
Politechnika Poznańska (Poland)
Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor (Romania)
Zespol Szkol Budownictwa Nr 1. (Poland)