Przejdź do treści

Spotkania upowszechniające

Spotkania upowszechniające dla projektu RecoverIND – Bukareszt, 07.11.2022

Dołącz do kolejnego spotkania w Bukareszcie, 07 listopada 2022 r. od 14:30. Sprawdź agendę spotkania i obejrzyj ogólną prezentację oraz oczekiwane rezultaty projektu RecoverIND .


Spotkania upowszechniające

dla projektu RecoverIND  – 26.09.2022-17:00 Sewilla

Dołącz do kolejnego spotkania w Sewilli, 26 września 2022 r. od godz. 17:00 i obejrzyj prezentację projektu.


 

 


Dołącz do spotkania w Poznaniu 25 marca 2022 r.

Zobacz agendę spotkania

Sprawozdanie: Członkowie projektu RecoverIND uczestniczyli 25 marca w pierwszym spotkaniu upowszechniającym pt. „Ekologiczne i innowacyjne technologie rekultywacji terenów przemysłowych z punktu widzenia LCA i efektywności energetycznej”.

Na seminarium partnerzy pokazali uczestnikom oczekiwane rezultaty projektu i odbyło się kilka dyskusji na temat LCA, fotogrametrii itp. David Caparrós przedstawił wspólne wyniki badań o rekultywacji obszarów przemysłowych za pomocą nowych technologii.

Projekt RecoverIND ma na celu pogłębienie powiązań między efektywnością energetyczną, analizą cyklu życia oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w projektach budowlanych i renowacji budynków z potrzebami aktualizacji wiedzy w sektorze edukacji. Ten dwuletni projekt jest częścią Programu Erasmus+, w ramach partnerskich działań strategicznych na rzecz edukacji szkolnej, innowacji.

Ostatecznie wzięło w nich udział 65 osób, w tym 33 osoby reprezentujące firmy prywatne z branży budowlanej, medycznej oraz inne uczelnie wyższe (ZSB, ZSBD, ZSB nr 1), a 10 to studenci, magistrowie i 11 nauczycieli PUT i 11 uczestników RecoveIND oraz 1 online.

W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Politechniki Poznańskiej, goście z zagranicznych uczelni partnerskich, poznańskich techników ZSB i ZSBD oraz przedstawiciele przemysłu i organizacji branżowych: Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Wnioski z imprezy były następujące:

– nowe technologie, takie jak BIM, mogą być realną pomocą w projektowaniu konstrukcji, ale muszą być dostępne dla fachowców z branży budowlanej, co jest obecnie niedoskonałym aspektem, ale możliwym do skorygowania w przyszłości poprzez rozwój i adaptację programu studiów wyższych do wymagań rynku pracy;

– realną pomocą jest rozwój ogólnodostępnych platform edukacyjnych, na których zainteresowani mogą znaleźć informacje, moduły i przykłady obliczeń, szczególnie dla studentów jest to duża pomoc.


Spotkania Partnerów


Pierwsze spotkanie w ramach projektu – 10 lutego 2021 r.

Pierwsze spotkanie projektu RecoverIND odbyło się 10 lutego 2021 r. pod hasłem „Ekologiczne i innowacyjne technologie rewitalizacji terenów przemysłowych pod kątem LCA i efektywności energetycznej”.

Podczas internetowego spotkania technicznego uczestnicy omówili różne punkty, w tym strategie i zadania potrzebne do osiągnięcia celów określonych w projekcie finansowanym przez Unię Europejską.

Projekt RecoverIND pogłębi powiązania między efektywnością energetyczną, analizą cyklu życia oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w projektach budowlanych i renowacji budynków, z potrzebami aktualizacji wiedzy w sektorze edukacyjnym. Ten dwuletni projekt jest częścią programu Erasmus+, w ramach kluczowych partnerstw działań strategicznych na rzecz edukacji szkolnej i innowacji.

W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich członków konsorcjum:


Drugie spotkanie projektu RecoverIND – 13 kwietnia 2021 r.

Drugie spotkanie projektu RecoverIND odbyło się 13 kwietnia 2021 r. Podczas tego spotkania technicznego dokonano analizy dotychczas podjętych działań. Ustalono również kolejne kroki dla kontynuacji i rozwoju projektu. Spotkanie odbyło się online ze względu na ograniczenia związane z pandemią.


Nowe spotkanie projektu – 29 czerwca 2021 r.

29 czerwca 2021 r. odbyło się nowe spotkanie techniczne online w ramach projektu RecoverIND . Spotkanie odbyło się pod hasłem „Ekologiczne i innowacyjne technologie rewitalizacji terenów przemysłowych pod kątem LCA i efektywności energetycznej”.

Podczas spotkania uczestnicy opracowali zadania projektu oraz omówili kolejne kroki dla optymalnego opracowania planu.

Projekt RecoverIND pogłębi powiązania między efektywnością energetyczną, analizą cyklu życia oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w projektach budowlanych i renowacji budynków, z potrzebami aktualizacji wiedzy w sektorze edukacyjnym. Ten dwuletni projekt jest częścią Programu Erasmus+, w ramach partnerstw strategicznych kluczowych działań dla edukacji szkolnej, innowacji.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczestników projektu, w skład którego wchodzi konsorcjum:


Czwarte spotkanie w ramach projektu odbyło się 8 listopada 2021 r.

Zobacz agendę spotkania

Podczas tego internetowego spotkania członkowie projektu wzięli udział w ogólnej prezentacji celów projektu, działań określonych w formularzu aplikacyjnym. Działały również dwie grupy robocze: Metody i procedury zrównoważonego budownictwa stosowane z nowymi technologiami oraz produkcja RecoverIND Interactive Flashcards dla HE i VET. W porządku dziennym znalazły się jeszcze dwa punkty: kwestie finansowe oraz działania upowszechniające.


Nowe spotkanie projektu – 18 stycznia 2022 r.

 

Zobacz agendę spotkania

Podczas tego spotkania online odbyła się ogólna prezentacja celów projektu, działań określonych w formularzu aplikacyjnym. Uczestnicy opracowali również zadania projektu i stworzyli kilka nowych. W drugiej części spotkania członkowie omówili kwestie finansowe oraz ocenę projektu.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczestników projektu, w skład którego wchodzi konsorcjum:

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (España)
Universidad de Sevilla (España)
Asociatia Romania Green Building Council (Romania)
Politechnika Poznańska (Poland)
Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor (Romania)
Zespol Szkol Budownictwa Nr 1. (Poland)


Dołącz do nas na spotkaniu RecoverIND Project 24 marca 2022 r. w Poznaniu!

Później Edit: Podczas tego spotkania uczestnicy projektu spotkali się, aby pokazać postęp zadań projektowych oraz omówić strategie i zdefiniować zadania niezbędne do osiągnięcia celów postawionych w projekcie finansowanym przez Unię Europejską.

Ten dwuletni projekt jest częścią Programu Erasmus+, w ramach partnerskich działań strategicznych na rzecz edukacji szkolnej, innowacji.


Nowe spotkanie w Sewilli – 4 lipca 2022 r.

Wszyscy uczestnicy projektu udali się 4 lipca do Sewilli, aby wziąć udział w trzecim spotkaniu projektu „ RecoverIND ” pod tytułem „Ekologiczne i innowacyjne technologie rewitalizacji terenów przemysłowych z punktu widzenia LCA i efektywności energetycznej”.

Na tym spotkaniu, zarówno osobistym, jak i internetowym, uczestnicy projektu spotykali się, aby pokazać postępy w zadaniach projektowych, rozwiać wątpliwości i osiągnąć założone cele.

Projekt RecoverIND, który pogłębia powiązania między efektywnością energetyczną, analizą cyklu życia oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w projektach budowlanych i renowacji budynków z potrzebą aktualizacji wiedzy w sektorze edukacyjnym, wraz z konsorcjum złożonym z:

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (España)
Universidad de Sevilla (España)
Asociatia Romania Green Building Council (Romania)
Politechnika Poznańska (Poland)
Fundatia pentru Formare Profesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor (Romania)
Zespol Szkol Budownictwa Nr 1. (Poland)