RecoverIND

RecoverIND Project – Home Page

Menu

Menu
OER RecoverIND Project News and events Contact Reports

NFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Szybko rosnące światowe zużycie energii wzbudziło już obawy w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne, co zostało odnotowane w ostatnich dyrektywach europejskich, które świadczą o potrzebie zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia efektywności energetycznej. Powszechnie wiadomo, że branża budowlana jest jedną z głównych odpowiedzialnych za szkody środowiskowe, sektory budownictwa odpowiadają za 36% światowego końcowego zużycia energii i prawie 40% całkowitych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2, więc zarządzanie nimi jest ważne jest, w celu stworzenia możliwości obliczeń tych emisji i wpływów na środowisko zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków.

 

Zakłady przemysłowe wykorzystują energochłonne systemy do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz w inny sposób wspomagania procesów i personelu. Te funkcje wsparcia zużywają do 33% całej energii zużywanej w podsektorach produkcyjnych. Ponieważ budynki przemysłowe odgrywają ważną rolę w wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, konieczne jest rozpoczęcie wdrażania w sektorze edukacyjnym śladu węglowego, badań efektywności materiałowej obszarów przemysłowych poprzez ocenę cyklu życia (LCA) oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego konstrukcji przemysłowych dla obiektów i procesów przemysłowych. Konieczność przywrócenia energii w budynkach przemysłowych bardzo pomoże w pedagogicznym wdrożeniu nowych technologii, takich jak kamery termowizyjne, skanery laserowe i drony, w efektywności energetycznej w połączeniu z BIM (Building Information Modelling) i LCA.