Przejdź do treści

DOKUMENTY I RAPORTY PROJEKTU RecoverIND

Zapoznaj się ze wszystkimi dokumentami i raportami projektu RecoverIND (w tworzeniu)

O1. Ustalenie wspólnych efektów uczenia się w zakresie rekultywacji obszarów przemysłowych za pomocą nowych technologii, ocena cyklu życia

(LCA) i odnośne przepisy

O1/A1. Studium porównawcze dotyczące normatywnego zastosowania nowych technologii w środowisku zabudowanym

O1/A2. Zrównoważone metody i procedury budowlane stosowane w nowych technologiach

O1/A3. Badanie porównawcze oceny cyklu życia (LCA) materiałów budowlanych dla budynków przemysłowych w krajach uczestniczących

O1/A4. Program kursu RecoverIND oparty na wyzwaniach ekologicznych i nowych technologiach dla szkolnictwa wyższego i VET

O1/A5. Raport z wyników I Międzynarodowego Seminarium w Poznaniu (Polska)


O2. Interaktywne fiszki RecoverIND

O2/A1. Produkcja IT interaktywnych fiszek RecoverIND dla HE i VET

O2/A2. Testy techniczne i wdrażanie usprawnień IT Flashcards RecorIND Interactive

O2/A3. Test pedagogiczny i wdrażanie usprawnień informatycznych Flashcards RecorIND Interactive

O2/A4. Sprawozdanie z wyników Drugiego Międzynarodowego Seminarium w Sewilli (Hiszpania)


O3. RecoverIND ZASOBY EDUKACJI OTWARTEJ (OER)

O3/A1. Produkcja informatyczna Zasobów Otwartej Edukacji

O3/A2. Wdrożenie pilotażowego kursu RecoverIND

O3/A3. Raport z wyników Międzynarodowego Seminarium Final w Bukareszcie (Rumunia)